Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

Международен музикален фестивал „Варненско лято“1968. 25 юли. Букурещка национална опера: П. Бентою – „Любовта-доктор”

ДА-Варна. А. Рушанян