Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

1987. 23-29 юни, Майсторски клас на проф. Ифра Нийман

ДА-Варна. Фото З. Петков