Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

1988. 2 юли, Камерна капела „Полифония”. Диригент Ивелин Димитров

2:31 мин. Община Варна.