Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

1964-юли, Празник на песните и танците. Значка-РИМ-Варна