Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

1963-юли, Празник на песните и танците-ДА Варна. Фото В. Иванов