Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

1982. 18-19 юни, Пикола скала – Милано. С участието на хор и оркестър на Народна опера- Варна

 Росини – Пробният камък. ДА-Варна. Фото Стоян Лефеджиев