Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

Международен музикален фестивал „Варненско лято“1973. 11 юли. Букурещка филхармония

Йон Войку /цигулка/. ДА-Варна. Фото К. Димитров