Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

Международен музикален фестивал „Варненско лято“1967. 10 юли, Братиславска народна опера: “Русалка” от А. Дворжак

ДА-Варна. Фото В. Иванов.