Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

Международен музикален фестивал „Варненско лято“1965. 1-3 септември, Робертино Лорети

ДА-Варна. Фото А. Рушанян